Ik bestuur graag.

Wonen en leren vormen de rode draden in mijn carrière. In mijn rol als bestuurder van Volkshuisvesting Arnhem stond het wonen van mensen met een laag inkomen centraal. Daarnaast richtte ik mij in de organisatie op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In mijn eerste baan als docent Wonen op Hogeschool Diedenoort (nu Hogeschool Arnhem en Nijmegen) was het omgekeerd: het leren van de studenten stond centraal en het vak Wonen was een boeiend middel. Wonen en leren zijn basiselementen van het leven. Iedereen heeft er mee te maken en daarom spreekt het mij enorm aan. Het geeft voldoening om bij te dragen aan het woongenot van een mens en het is een feest om een rol te spelen in iemands persoonlijke ontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat ik ‘lekker’ woon en elke dag opnieuw veel leer.

Bekijk de 3 kernwaarden