Opdrachtgevers

De Woonplaats

Van april 2019 tot november 2019 werk ik als interim bestuursvoorzitter bij De Woonplaats in Enschede. Ik maakte een ‘foto’ van de organisatie waarin ik de actuele stand van organisatie registreerde. Vervolgens formuleer ik, samen met collega’s voorstellen voor het doorontwikkelen van de organisatie. De Woonplaats heeft ruim 16000 woningen in Twente en de Oost Achterhoek.

Poort 6

Van oktober 2018 tot april 2019 was ik interim bestuurder bij Poort6, een woningcorporatie met 7000 woningen in Gorcum. Ik leidde de organisatie tot aan het moment dat de nieuwe bestuurder startte. Ik waakte over de continuïteit van de organisatie en faciliteerde met vragen en ideeën de lopende projecten en processen. Tevens besteedde ik veel aandacht aan de samenwerking met de gemeente na de vorming van een nieuw college

Volkshuisvesting Arnhem

In aansluiting op mijn rol als bestuurder bij Volkshuisvesting Arnhem blijf ik betrokken bij een aantal projecten onder de noemer Arnhem Open/Arnhem Connect. Een tiental bestuurders in Arnhem hebben zich verbonden om op een andere manier samen te werken. Niet meer uitsluitend vanuit hun eigen businesscase, maar ook vanuit het gezamenlijke maatschappelijke belang. Hierbij gaat het om de gedachte dat de huidige maatschappelijke vraagstukken niet meer door 1 organisatie kunnen worden opgelost. Denk aan de zorg, de veiligheid, de duurzaamheid, arbeidsparticipatie en educatie. Door samen te werken aan deze vraagstukken kan maatschappelijke meerwaarde gecreëerd worden. Ook ligt kosten besparing in het verschiet doordat investeringen van verschillende partijen op elkaar worden afgestemd. Mijn rol is het verbinden van organisaties en het verbinden van projecten.

KNHM (vrijwilligerswerk)

Als voorzitter van KNHM Gelderland faciliteer ik een groep vrijwillige adviseurs die op hun beurt burgerinitiatieven faciliteren. ‘Impuls aan de woonomgeving’ is het motto van de KNHM. De KNHM is beter bekend als “De Heidemij”. Die organisatie heet nu Arcadis en opereert wereldwijd.

Playing for Success Arnhem (vrijwilligerswerk)

Playing for Success is een extra lesprogramma dat wordt aangeboden om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. In een spannende omgeving (Gelredome) worden unieke opdrachten uitgevoerd die kinderen in staat stellen om op een andere manier te leren. De resultaten zijn verbluffend. 98% van de ouders ziet dat hun kind na de 10 lessen gegroeid is. Meer zelfvertrouwen heeft. Ik ben voorzitter van Playing for Success Arnhem