Inspiratie

Hieronder staan een aantal projecten die het leven voor mij en anderen net weer wat leuker hebben gemaakt. Ik heb een bijdrage aan deze projecten geleverd. Het belangrijkste kenmerk van alle projecten is dat zij zonder de betrokkenheid van veel bewoners niet tot stand waren gekomen.

Klarendal Modewijk

De Arnhemse wijk Klarendal is in de periode 2006 – 2013 getransformeerd van een saaie onaangename buurt naar een hippe modewijk. De komst van modewinkels, eigentijdse horeca en zelfs een modehotel bracht nieuwe levendigheid. Levendigheid die de wijk vroeger ook kenmerkte. “We hebben onze buurt teruggekregen”, zeggen de bewoners. De veranderingen in Klarendal leverde Volkshuisvesting Arnhem in 2013 De Gouden Piramide op. Dit is een rijks prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. www.klarendal.nl www.modekwartier.nl www.goudenpiramide.nl

Bruishuis

Het oude verzorgingshuis Laurentius zou plaats maken voor nieuwe eengezinswoningen. De crisis gooide roet in het eten. Wat te doen? Er is besloten om er een gebouw van, voor en door bewoners van te maken. Vervolgens is gezocht naar bijzondere combinatie van bewoners en startende bedrijfjes. De lage prijs had een grote aantrekkingskracht. Binnen een jaar waren de 150 ruimtes gevuld en bruiste het gebouw. Dit resultaat was voor een groep bewoners aanleiding om de exploitatie van het gebouw over te nemen. Dat hebben zij met succes gedaan. Het Bruishuis is nu het grootste Bewonersbedrijf van Nederland. De nieuwe speeltuin voor het gebouw trekt veel buurtbewoners aan en zorgt voor integratie. Van het jaarlijkse exploitatieresultaat worden bewonersinitiatieven in de buurt gesteund. www.bewonersbedrijfmalburgen.nl

Museumwoningen

Veel mensen hebben een hang naar het verleden. Er is een groeiend aantal monumenten en er zijn steeds meer mensen die vintage koesteren. Deze ontwikkelingen komen bij elkaar in de 11 museumwoningen in Arnhem. In een museumwoning is de buitenkant en de binnenkant in oorspronkelijke staat en is het interieur afgestemd op de historie van de woning. Terug in de tijd dus. De oudste woning is uit 1866 (met bedstee). De jongste museumwoning is een ruime galerijflat uit de zeventiger jaren, compleet met eindeloos uitzicht. De woningen worden bewoond en zijn de laatste zondag van de maand open voor bezoekers. www.museumwoningenarnhem.nl

Persoonlijk ontwikkeling

Wat doe jij in 2020? Deze vraag stelde Volkshuisvesting Arnhem in 2015 aan alle medewerkers. Om de vraag te beantwoorden kregen alle medewerkers een inspiratieschriftje met op het oog heel eenvoudige vragen. Naarmate je langer stil staat bij de vragen en tevens de samenhang tussen de vragen en jouw antwoorden ziet, neemt de betekenis van de vragen toe. “Dit gaat niet over mijn werk; dit gaat over mijn leven”, zei een van de medewerkers enthousiast. Het inspiratieschriftje vormde het begin van vele gesprekken die medewerkers met elkaar (!) voerden.

Inspiratieschrift (PDF)