Ik zoek naar de grote lijnen om goed te kunnen besturen.

Ik vind het heerlijk om vanuit het helikopterperspectief naar een maatschappelijke organisatie te kijken. Uiteraard in relatie tot de omgeving waarin de organisatie opereert. Wat zijn de sterke punten? Waar liggen de kansen? Hoe wordt intern en extern samengewerkt? Wat is de maatschappelijke opgave? Ik zoek naar de grote lijnen om goed te kunnen besturen. En dat gaat altijd gepaard met een directe link naar de dagelijkse praktijk. In mijn ogen kan een bestuurder alleen een ingrijpend besluit nemen als hij het vraagstuk zelf gezien of ervaren heeft. Ik trek er dus graag op uit.

Over mij Inspiratie


Zin in een kop koffie?

Maak een afspraak.

Contact